Environmentální výchova pro děti

V rámci environmentální výchovy a vzdělávání dětí připravují zaměstnanci společnosti pro děti z mateřských školek naučné odpoledne ve stříbrských lesích. Zde se děti dozvídají základní informace o tom, jak se chovat v lese a v přírodě, jak roste strom, o práci lesních dělníků, dřevorubců – těžařů a další zajímavosti. Poutavé je i povídání o zvířátkách v lese, o jejich životě, ale i o nutnosti jejich přikrmování v zimním období. „Zvířátkové povídání“ je kromě obrázků doplněno i vypreparovanými exponáty. Největší radost však mají děti z „živých“ exponátů – například z loveckých psů, které používají lesníci ke své činnosti. Na závěr procházky, pokud to počasí dovolí, si děti opečou vuřty na vyhrazeném ohništi.