Kaplička svatého Eustacha

Placidus byl vynikající vojevůdce vojska císaře Trajána. K jeho obrácení k víře došlo poté, co na lovu spatřil jelena se zářícím křížem mezi parohy. Dle zjevení se nechal pokřtít a přijal jméno Eustach. Další zjevení mu sdělilo, že bude podroben trpkým zkouškám, které následovaly, ale vytrvá-li, vše dobře dopadne. Císaře Trajána vystřídal císař Hadrián. Ten po Eustachovi chtěl, aby se obětoval bohům a byl odsouzen k mučednické smrti roztrháním šelmami. Při vykonávání rozsudku se však lvi nedotkli ani Eustacha, ani jeho rodiny. Proto byl rozžhaven kovový býk a Eustach byl do něho vhozen s celou svojí rodinou. Mučedník zahynul, ale žár jeho tělo ani nezohavil, ani nespálil. To vše se odehrálo 20. září roku 118, a proto je tento den každý rok uctívaná památka tohoto světce a sv. Eustach se stal patronem lovců.

Kapličku jsme dokončili v roce 2020 za přispění nám oddaných a věrných dárců. Veškeré práce byly zhotoveny svépomocí. Slavnostní vysvěcení kapličky proběhlo v neděli 12.července 2020 za účasti pana Mgr. Miroslava Martiše, faráře Římskokatolické farnosti Stříbro, představitelů města Stříbra, obce Sytno, Sulislav, Vranov a dalších hostů.

Zbudováním kapličky jsme chtěli co nejvíce připomenout návštěvníkům lesa, že tato stavba má být vzpomínkou na všechny lidi, kteří v lese pracovali a pro les žili a žijí. Aby si každý uvědomil, že veřejností zdarma využívané užitky z lesů a dřevo využité na stavbu vašich střech a otopu ve vašem obydlí jsou výsledkem mnohdy velmi rizikové lidské práce, která si v průběhu let vyžádala i mnoho obětí.

Tímto jsme vzdali hold a vzpomínku všem lesníkům a lesním dělníkům, kteří svůj život zasvětili našim krásným lesům.

„Lesu Zdar!“

Hej, poutníče, zanech spěchu,
odpočiň si, naber dechu,
zastav se tu na chviličku,
pohleď sem i na kapličku.

V době sucha, broučích běsů,
parta ze stříbrských lesů
rozhodla se k tomu dílu,
které snad dá stromům sílu.

Když se smrky vůkol kroutí,
jak je hryžou lýkožrouti,
nastává děsivá práce,
neb se musí tvrdě kácet.

Tahle těžká dřina v lese
nebezpečí s sebou nese,
aby na tě dával bacha,
popros světce Eustacha!

Pro něj je ta maličká
zasvěcená kaplička,
kterou stvořil staveb borec,
Toník Fejtl – Krušnohorec.

Snad pohroma dřív pomine,
 než nám les zahyne.
Z práce lidí, vůle boží,
ať dál houštiny se množí.