Naučná stezka Sulislav

Lesní naučná stezka, která se nachází v k. ú. obce Sulislav byla dokončena v roce 2020. Stezka je dlouhá 7,4 km. V průběhu trasy návštěvníci nastoupají 142 výškových metrů. Na druhém a čtvrtém kilometru je čeká stoupání o délce cca 1 km. Trasa je středně náročná, svižným krokem jde projít za cca 1 hodinu a 20 minut. Vycházkovým tempem se dá zdolat za necelé 3 hodiny a můžete mít i dost času si odpočinout a “vykoupat duši” u altánků. Na třech místech naučné stezky jsou vyznačeny zelenou šipkou možnosti na zkrácení cesty do výchozího bodu. Bíle ohraničené značky se zeleným proužkem (umístěné na stromech), pak označují celý průběh a směr stezky. Jedenáct informačních tabulí, uvítací poutač, interaktivní prvky a dřevěné posezení Vás provede částí lesních porostů nacházejících se v lesních porostech nad přehradou Hracholusky. Začátek putování je u Jánského (Křivého) rybníka.

Garantem pořízení účelové dotace – Program rozvoje venkova – Lesní naučná stezka – byl Státní zemědělský intervenční fond – SZIF. Poskytnutá dotace byla  376 360,00 Kč.

Lesy na akci přispěly částkou 8.016 Kč.

Vítáme Vás v lesích v majetku města Stříbra. Jsme rádi, že jste k nám našli cestu a Vaše touha, něco nového poznat a objevit, Vás zavedla až sem.

Víte co je LES ?

Les je podivuhodné místo, kde se odehrávají překvapivé věci. Stromy zde totiž navzájem komunikují. Láskyplně se starají o svoje potomstvo a pečují dokonce i o své staré a nemocné sousedy. Stromy vnímají, cítí a mají dokonce i paměť. Zdá se Vám to neuvěřitelné? Možná ano, ale je to PRAVDIVÉ.

Hluboké ticho, vůně mechu a pryskyřice, ševelení větru a hmyzu v korunách stromů… Představujete si LES také tak? Pokud ano, tak v klidu vstupte do našich lesů a s pomocí naší naučné stezky poznejte alespoň trochu krásu a život v našich krásných hvozdech. Tato nádherná místa se stávají vlivem znečišťování a lidské chamtivosti čím dál vzácnější.

Než se vydáte krásným lesním společenstvím, mějte na paměti následující:

  1. V lese odpočívejte a nechte odpočívat i své hlasivky. Mluvte co nejméně a hlavně potichu.
  2. Najezte se a napijte se, ale své odpadky si z lesa odneste. A pokud odnesete i nějaké další, les Vám bude vděčný.
  3. Nerozdělávejte oheň, stačí malá jiskra a život v lese se promění v peklo.
  4. Malé semenáčky jsou děti velkých stromů – neberte jim je, stejně Vám u Vašich domů neporostou.
  5. Nelámejte zdravým stromům jejich větve, bolí je to. Suchých větví a klacků na hry najdete na zemi mnoho.
  6. Nerušte svým chováním zvěř, nesahejte na opuštěná mláďata zvěře – jejich matka čeká opodál, až odejdete – pro ní – do bezpečné vzdálenosti a pro mládě se vrátí.
  7. V lese jezděte na kole po vyznačených cestách. Jízdou mimo ně ohrožujete nejen své zdraví a život. 
  8. Pozor na místa, kde probíhá těžba dřeva. Dřevorubec ani pracovník, který obsluhuje lesní stroj, se musí soustředit na svojí práci a nemusí Vás vidět.
  9. V lese můžete chodit pěšky kdekoliv. Buďte však ohleduplní ke stromům, vyhněte se oplocenkám, skládkám dřeva, vyvráceným stromům a místům, které vyznačí lesník nebo majitel lesa upozorněním či zákazem vstupu.
  10. V lese můžete sbírat houby a lesní plody pro vlastní spotřebu – co jen unesete.
Jak se chovat v lese

Určitě víte, že každý les někomu patří, to si málokdo, při jeho návštěvě uvědomuje. Takže vlastně vždy, když jste v lese, jste u někoho na návštěvě. Proto se chovejte ohleduplně jak k majiteli lesa a jeho majetku, tak k lesním obyvatelům. Jak byste se asi tvářili vy, kdyby Vám někdo rejdil čtyřkolkou, autem nebo jen na kole po Vaší zahradě?

Teď už ale dost poučování a vstupte do našich lesů. Jste vítáni.

zaměstnanci společnosti  Lesy města Stříbra s.r.o.