Lesní cesta Černý rybník

V rámci realizace vodního díla „Černý rybník – Sulislav“ ležící na bezejmenném PBP Mže, IDVT 10263316, č. h. p. 1-10-01-132, původně na p. p. č. 805/1, dle GP č. 294-288/2015 na p. p. č. 805/37 a st.p.č. 164 v k. ú.Sulislav, okres Tachov, kraj Plzeňský, který je součástí lesních porostů, spravovaných společností Lesy města Stříbra s. r. o., byla také opravena lesní cesta v délce 550 m.  Z prostředků společnosti byly provedeny terénní úpravy, byl zpevněn povrch a opraveny propustky a zřízeny nové svodnice. Akce byla dokončena v roce 2020.