Lesní cesta Sulislav – II. etapa

Název projektu – „SULISLAV – Lesní cesta – k.ú. Sulislav 2.etapa“, opatření Lesnická infrastruktura – navazuje na etapu první. Předmětem akce byla rekonstrukce lesní cesty, oprava konstrukce a povrchu lesní cesty včetně rozšíření směrových oblouků, odvodnění pomocí svodnic a propustků v délce 929,296 m. Tato akce byla zahájena v roce 2017 a dokončena byla v roce 2020. Financována byla z dotačního Programu rozvoje venkova ČR – Státním zemědělským intervenčním fondem – SZIF, náklady na realizaci II. etapy byly ve výši 2.767.279 Kč.

Lesy na akci přispěly částkou 903.898,65 Kč.