Lesní hospodářské celky (LHC)

LHC 314805 – OBEC SYTNO

LHO Stříbro – z.o. Stříbro
Vlastník 40052: Obec Sytno
Kód LHC 314805

Lesy města Stříbra s.r.o. hospodaří na lesních porostech obce Sytno na základě pachtovní smlouvy. LHC je platné od 1.1.2017 – 31.12.2026

porostní půda – 48,26 ha, další bezlesí – 0,35 ha, produktovody 0,16 ha = 48,77 ha

LHC 314805 – OBEC SULISLAV

LHO Stříbro – z.o. Stříbro
Vlastník 40103: Obec Sulislav
Kód LHC 314805

Lesy města Stříbra s.r.o. hospodaří na lesních porostech obce Sulislav na základě pachtovní smlouvy. LHC je platné od 1.1.2017 – 31.12.2026

porostní půda – 22,78 ha, bezlesí – 0,08 ha, lesní skládky 0,06 ha, produktovody 0,17 ha, zpevněné cesty 0,32 ha = 23,41 ha

LHC 314403 – OBEC VRANOV

LHC „Obecní lesy Vranov“
Vlastník 314403: Obec Vranov
Kód LHC 314403

Lesy města Stříbra s.r.o. hospodaří na lesních porostech obce Vranov na základě pachtovní smlouvy. LHC je platné od 1.1.2017 – 31.12.2026
porostní půda – 65,30 ha, bezlesí – 2,54 ha = 67,84 ha