Úvod

Logo

Společnost Lesy města Stříbra  s r. o. je organizace zřízená městem Stříbrem a obhospodařuje lesy a rybníky ve vlastnictví města Stříbra  a obcí Sulislav, Sytno a Vranov.

Společnost je od roku 2007 držitelem Certifikátu PEFC, který stvrzuje, že společnost hospodaří v lesích v souladu s požadavky certifikačních kritérií definovaných v dokumentu „Českého systému certifikace lesů“, který byl na základě splnění požadavků PEFC uznán radou PEFC. Certifikát tak potvrzuje, že jeho vlastník trvale hospodaří na lesním majetku v souladu s kritérii trvale udržitelného hospodaření v lesích.

Aktuální informace

Prodej dřeva – samovýroby v roce 2024

Samovýroba je způsob prodeje dřevní hmoty, která je realizována na základě platného písemného povolení „Smlouvy o prodeji dříví v drobném“.  Žadatel (kupující) si tak může na vlastní náklady vyrobit a zpracovat dřevní hmotu, která je většinou určena pro využití jako dřevo palivové. Jedná se většinou o dřevo z míst, které jsou nedostupné pro větší techniku, nebo množství …

Kontakt

Název: Lesy města Stříbra s.r.o.
Sídlo společnosti: Palackého 1418, 349 01 Stříbro

IČ: 263 91 007
DIČ: CZ26391007

telefon: 374 622 504
jednatel společnosti: 602 368 347
Lesní úsek 1 – Sulislav: 602 368 347
Lesní úsek 2 – Vrbice, Butov: 602 368 347

e-mail: lesy.stribro@tiscali.cz
ID datové schránky: kambia
číslo účtu: 195 934 355 / 0300

společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Plzni, v odd. C, vložka 17322, dne 1. července 2005